مدیریت دبیرستان

مدیران  دبیرستان  پسرانه دوره دوم متوسطه کمال دانشگاه صنعتی اصفهان از تاسیس تاکنون

 

ردیف

نام ونام خانوادگی مدیر

شروع وخاتمه

دوره مدیریت

1

آقای مصاحبی

 از سال68 تا 74

6 سال(همزمان دوره راهنمایی ودبیرستان

2

آقای میرزا امیری

 از مهرسال74 تاشهریور78

3سال

3

آقای مصاحبی

 از سال78 تا86

9سال

4

آقای ابراهیم مسیبی

 ازسال87 تا88

2سال

5

آقای محمدوزیریان

ازسال 88تاشهریورماه91

4سال

6

آقای محمد دخت

ازشهریورماه91 تا خرداد ماه93

2سال

7

آقای محمد وزیریان

ازخرداد ماه93 تا کنون

تاکنون


معرفی مدیریت:

هم اکنون مدیریت دبیرستان پسرانه دوره دوم متوسطه کمال دانشگاه صنعتی اصفهان به عهده آقای محمد وزیریان با حداقل 40 سال فعالیت در حوزه تعلیم وتربیت می باشد که در زمینه های آموزشی واداری مدیریت دبیرستان ، آزمایشگاه مرکزی ، کارشناس وکارشناس مسول اداره کل آموزش و پرورش استان  اصفهان فعالیت داشته است.