مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

توصیه به خانواده ها برای کاهش اضطراب فرزندان در ایام امتحانات

17 توصیه به خانواده ها برای کاهش اضطراب فرزندان در ایام امتحانات

 

محیط خانواده و جو عاطفی حاکم بر آن باید دور از تنش های عاطفی و مشاجره باشد.

سعی شود در ایام امتحانات ، رفت و آمد و مهمانی های خانوادگی تعطیل یا محدود شود.

محیط فیزیکی آرام و بی سر و صدا برای مطالعه دانش آموزان فراهم کنید.

به استراحت و خواب دانش آموزان توجه کافی داشته باشید.

وظایف خانگی محوله به دانش آموزان را حذف کنید یا کاهش دهید.

در هنگام امتحانات، دانش آموزان نیاز به حمایت عاطفی و اطمینان بخشی بیشتری دارند.لذا در این زمینه اقدام موثر انجام دهید.

ساعت تماشای برنامه های تلویزیون تا حد امکان کاهش یابد.

از ایجاد ترس و دلهره بیجا در بچه ها خودداری کنید.

از توقعات بیجا و فشار بیش از حد برای مطالعه خودداری کنید.

در صورتی که فرزندتان از موفقیت در یکی از امتحانات رضایت خاطر نداشت ، وی را مورد حمایت قرار دهید و از سرزنش کردن او خودداری کنید.

از حبس کردن دانش آموز در اتاق برای مطالعه کردن خودداری و به دانش آموز اجازه استراحت و تفریح لازم نیز داده شود.

تغذیه دانش آموز مناسب و مقوی باشد.

انتظارات بالا و بیش از حد توانایی از فرزندان می تواند در ایجاد اضطراب و شدت آن موثر باشد، پس انتظارات خود را تعدیل کنید.

کمال گرایی بیش از حد والدین و وسواس شدید خانواده نسبت به نمرات بالا باعث ایجاد اضطراب در فرزندان می شود.

از مقایسه فرزندان با یکدیگر و با دیگران پرهیز کنید.

از تاکید بیش از حد بر درس خواندن اجتناب کنید.

ضمن اطمینان بخشی به دانش آموزان ، در آنان ایجاد انگیزه و با ارایه پاداش و تقویت های مطلوب آنها را تشویق به مطالعه کنید...

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...