مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

بی هدفی تحصیلی

بی هدفی تحصیلی

پژوهش های مختلف نشان داده یکی از دلایل افت تحصیلی دانش آموزان بی انگیزگی آنان است

و بی انگیزگی عموما ناشی از بی هدفی دانش آموزان است.

سوپر و همکاران (1969)در مطالعه ای درباره طرح های شغلی دریافتند که داشتن برنامه و قبول

مسئولیت برای برنامه ریزی در کلاس های نهم و دوازدهم با موفقیت و رضایت شغلی در سن 25 سالگی همبستگی دارد.

آنها به این نتیجه رسیدندکه طرحریزی و برنامه داشتن در نوجوانی جزو مهمی از بلوغ مسیر شغلی است(نقل از صادقی،1390)

سوپر (1974)برای بلوغ مسیر شغلی شش بعد توصیف میکند :

اولین بعد آن جهت گیری انتخاب شغل است ،به نحوی که فرد برای انتخاب نهایی مسیر شغلی اش 

دغدغه  داشته باشد.

دومین بعد آن اطلاعات و طرحریزی است.در این مرحله فرد باید به جمع آوری اطلاعات پرداخته ،دغدغه تصمیم گیری مسیر شغلی برای آینده داشته و از قبل برای محقق ساختن آن طرحریزی کرده باشد(نقل از صادقی ،1390)

در دوره ابتدایی (یعنی در دوره کودکی ،زیر سن دوازده سال )می توان دانش آموزان را با دادن

تقویت های بیرونی برای مطالعه و پیشرفت در دروس ترغیب کرد.اما زمانی که دانش آموزان به

سن نوجوانی برسد انگیزه هایی که در گدشته موثر واقع می شد(انگیزه های بیرونی مانند جایزه 

،تشویق والدین و معلمان )دیگر رغبتی ایجاد نمی کند . در این دوره باید نوع انگیزه برای پیشرفت کاملا عوض شده و از انگیزه بیرونی به انگیزه درونی تبدیل شود .انگیزه درونی در دوره بعد از نوجوانی یعنی :هدف ،طرح و نقشه ای که فرد با توجه به علاقمندی ها و ویژگی های شخصیتی اش برای خود در نظر می گیرد و برای رسیدن به آن تلاش می کند.

برگرفته از کتاب آسیب شناسی و مشاوره تحصیلی 

نوشته دکتر احمد صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...