مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

معرفی دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1368 هجری شمسی در کوی اساتید دانشگاه تاسیس گردید . مدرسه را  می توان در زمره اولین مدارس غیر دولتی استان بلکه کشور دانست.این دبیرستان با جذب دبیران مجرب وکار آمد وارائه خدمات آموزشی وپرورشی مناسب وهمچنین امکانات کارگاهی ، آزمایشگاهی وآموزشی با اقبال عمومی مواجه بوده است . برای تکمیل ظرفیت هرسال علاوه بر فرزندان استادان و کارمندان ساکن دانشگاه ، دانش آموزان متقاضی از نواحی شش گانه شهر اصفهان وشهرهای شاهین شهر ،برخوار و خمینی شهر نیز در صورت موفقیت در فرآیند ثبت نام در این مرکز به تحصیل می پردازند از جمله فعالیت های آموزشی این مدرسه می توان به برگزاری کارسوق های ریاضی و کامپیوتر، دومینو و منطق، ژنتیک و آشنایی با رشته پزشکی و همچنین برگزاری همایش دانش آموزی بازنمائی تجربه در پرتو دانش اشاره نمود.با توجه به قابلیت های دانشگاه صنعتی اصفهان در جهت غنا بخشیدن به کیفیت آموزشی ،امکان استفاده وبازدید از آزمایشگاه ها وکارگاه ها ، کتابخانه مرکزی، شهرک علمی و تحقیقاتی و... نیز برای دانش آموزان فراهم می باشد.

 

دبیرستان دوره اول دخترانه

...