مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان Educational Complex of IUT

معرفی مجتمع آموزشی

با توجه به موقعیت جغرافیائی دانشگاه صنعتی اصفهان (واقع در شمال غربی اصفهان) به عنوان یکی از مراکز علمی معتبر درنظام آموزش عالی کشور وضرورت جذب ونگهداشت هیات علمی مجرب وتوانمند از یکسو ودغدغه استادان محترم برای تحصیل فرزندان خود وعدم دسترسی مراکز آموزشی مناسب از سوی دیگر، مسولین دانشگاه را برآن داشت تا زمینه تحصیلات فرزندان استادان دانشگاه را در مدارس با کیفیت آموزشی مطلوب فراهم نمایند. با تصویب قانون تاسیس مدارس غیردولتی درمجلس شورای اسلامی فرصت مناسبی ایجاد شد که با اخذ مجوز های لازم  در سال 1368 مدارس در سه دوره تحصیلی (پیش دبستان ودبستان ، راهنمائی ،دبیرستان) ودر6 واحدآموزشی به تفکیک دختر وپسر وبا بیش از1400 دانش آموز به فعالیت بپردازد. گمان می رود این مدارس در زمره اولین مدارس غیردولتی استان می باشند.

مدارس دانشگاه صنعتی اصفهان با جذب معلمان ودبیران مجرب وکارآمد وارائه خدمات آموزشی وپرورشی مناسب وامکانات آزمایشگاهی ، کارگاهی و آموزشی و .... ازبین داوطلبان متقاضی از دانش آموزان نواحی شش گانه  اصفهان ، خمینی شهر ،شاهین شهر ، برخوارنسبت به ثبت نام اقدام می نمایند. خوشبختانه از بدو تاسیس مدارس دانشگاه صنعتی اصفهان  تا کنون  مدیران با سابقه ومجرب عهده دار مدیریت مدارس دانشگاه بوده اند که لازم است از آنان سپاسگزاری شود.

 

اسامی روسا،معاونین دانشگاه صنعتی اصفهان ومدیران مجتمع آموزشی از بدو مدارس غیر دولتی دانشگاه

اسامی روسا، معاونین دانشگاه صنعتی اصفهان ومدیران مجتمع آموزشی که از زمان غیردولتی شدن مدارس در زمینه مدارس مجتمع مسولیت داشته اند.

برای مشاهده از لینک زیر اقدام فرمایید: